Els centres públics seleccionen el personal mitjançant entrevistes

Categories: Educació i nens.

Els centres públics seleccionen el personal docent per primer cop mitjançant entrevistes

Per primer cop, desenes de docents catalans han accedit a una plaça en un centre educatiu públic enviant el seu currículum i passant una entrevista.

El departament d’Ensenyament ha detallat que han estat poc més de 1.000 les places que els centres han ofertat a través dels webs dels seus Serveis Territorials en els nomenaments del mes de juliol.

Si fins ara la cobertura de places vacants era a través de l’ordenament de la borsa de treball, aquesta novetat permet als directors dels centres seleccionar més directament als docents. Així, els directors poden valorar  un perfil professional concret, com pot ser un mestre que acrediti domini de l’anglès o coneixement del treball per projectes.

La intenció d’Ensenyament és que d’aquesta forma els centres puguin incorporar docents d’acord amb el seu projecte educatiu.

 

Procés de selecció de docents de centres públics:

 • La direcció del centre fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent.
 • Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats:
  • l’acreditació d’experiència en la impartició de l’especialitat del lloc de treball
  • una altra especialitat demanada diferent de la del lloc que s’ha de cobrir
  • formació acadèmica i formació permanent que estiguin relacionades amb el lloc que s’ha d’ocupar
  • i l’acreditació d’experiència en llocs de treball de característiques especials com: les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial o els llocs d’atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.
 • Valora els mèrits dels 20 candidats d’acord amb el barem que s’estableix a la Resolució ENS/425/2015.
 • Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal.
 • La convocatòria de l’entrevista s’ha de fer per correu electrònic. Si el candidat ha prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l’ha entrevistat prèviament, l’entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.
 • Entrevista els candidats.
 • Valora l’entrevista i afegir aquesta puntuació a la dels mèrits.
 • La no-presentació d’algun candidat a l’entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.
 • Proposa  el nomenament.
 • S’ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació. S’han d’ordenar de més a menys puntuació total, d’entre els candidats amb puntuació per a la fase d’entrevista.

 

Així doncs, els centres que hagin de cobrir una vacant per tot l’any poden anunciar la plaça, amb el perfil concret, als webs d’Ensenyament. I, a través d’aquest web, els docents poden enviar el seu currículum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *